• Su

  Su kaynakları yönetiminin entegre bir yaklaşımla ele alınması, temin, dağıtım ve toplama sistemlerinde kaliteli, verimli ve çevre dostu çözümler üretilmesi ve kullanılan suyun doğaya geri kazandırılması için çalışıyoruz.
 • Çevre

  Tüm projelerimizde temel yaklaşımımız, projenin sürdürülebilir gelişime katkıda bulunabilmesi için çevreyle dost olmaktır.
 • Kırsal Gelişim

  Sürdürülebilir kırsal kalkınma için gerekli toprak ve su kaynakları planlaması konusunda uzmanlaşarak entegre çözümler üretiyoruz.
 • Yenilenebilir Enerji

  Sürdürülebilir gelişim için enerji üretiminde yakıt fosillerine bağımlılıktan olabildiğince uzaklaşılması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle hidrolik güç kullanımında mevcut su temini sistemlerine ek yük getirmeden enerji üretimi için teknoloji geliştiriyoruz.
 • Ulaşım

  Ulaşım planlaması genellikle büyük ölçekli ve karmaşık projeler üzerinde çalışmaktadır. Bölgesel ve kentsel gelişim planları ile azami uyum içinde çalışılmasına özen gösteriyoruz.
 • Binalar

  Bizim için konutlar yalnızca bir barınak, iş yerleri de yalnızca bir çalışma alanı değildir. Her ikisi de toplam yaşam kalitemizi belirleyen çok önemli etkenlerdir.
 • Afet Risk Yönetimi

  Biz yerleşim yerlerimizde çoklu afetlere duyarlı gelişim planlaması yapılmasının zorunluluk olması gerektiğine inanıyoruz. Hasar görebilirlik ve mikro bölgeleme çalışmaları sonucu risk haritalarının çıkartılmasını öneriyoruz.
 • Bilgi Yönetim Sistemleri

  Etkin zaman kullanımı ve maliyetle istenilen kaliteyi sağlayabiliyoruz.
  İşverenlerimize bilgisayar ortamında on-line yönetim sistemleri sunabiliyoruz. Karar vericiler için formatlanmış veri ve bilgiyi hazır halde sunabiliyoruz.


Gaziantep İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması ve Hidrolik Modelin Oluşturulması

Büyük Menderes Havzası Master Plan Raporu Danışmanlık Hizmeti

Meriç Ergene Havzası Master Plan Raporu Danışmanlık Hizmeti