Doğal afetler can ve mala hasar verirler. Yaşama alanımıza ve kültürel mirasımıza saldırırlar.

Son zamanlarda Türkiye, depremlerden, seller ve toprak kaymalarından kaynaklanan çoklu tehlikelerle karşılaşmaktadır. Cana ve mala olan doğrudan hasarların yanında, iş kesilmesi, üretim ve geri alım maliyetlerindeki düşüş gibi dolaylı etkilerde ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.

ALTER Uluslararası hükümeti, bölgesel ve yerel otoriteleri, toplulukları ve özel sektörü, afet risk yönetimi için yeni teknolojilerin ve metotların uygulanmasını destekleyen çok disiplinli hizmetler sağlar.

Çok fazla tehlike barındıran karmaşık doğası nedeniyle, uzmanlarımız afet göçü için son teknolojileri uygulamada dikkate değer deneyimleri olan yerbilim uzmanları, sosyal bilim uzmanları, planlamacılar, mühendisler, ekonomistler ve GBS uzmanlarıyla beraber çalışır.