Olağanüstü Harekat Planları (OHP)

Doğal afetler deprem, yangın, sel veya ani güç temini kesintileri su temini ve atıksu sistemlerinde hasar veya zayiata sebep olurlar.

Yetkililere olağanüstü durum harekatları hazırlanmasında yardımcı olmaktayız. Sistem zaafları ve riskleri değerlendirmede, işletme planları hazırlanmasında, temin ve kritik acil ekipman gibi hafifletici önlemler için teknik yardımda bulunmaktayız.

Rehabilitasyon Planları

Olağanüstü Harekat Planları (OHP) doğal afetlerden sonra hasar görmüş su temini, güç kaynağı ve kanalizasyon tesisleri gibi cankurtaran hatlarının rehabilitasyonu için acilen işleme koyulmalıdır. Olağanüstü önlemler belirlenir ve mühendislik hizmetleri belirlenen önlemler için uygulanır.

Hasar görmüş altyapının ihtiyacı olan rehabilitasyon işleri için kapsamlı plan yapılır.

Afet risk bölgeleri cankurtaran hatlarındaki hasarın en aza indirilmesi için uzmanlarımız dünya çapında en son gelişmeleri takip eder.