Son zamanlarda Türkiye, sık sık depremlerden, seller ve toprak kaymalarından kaynaklanan afetlerle karşılaşmaktadır.

Hasar görülebilirlik çalışmaları, mikro-bölgeleme, risk değerlendirme, arazi kullanım planlaması ve zarar hafifletme stratejileri hakkında önerileri içeren Yönetim Hizmetleri. Afetlerin özel doğası nedeniyle, önerilerimiz her bir sebep için ayrı ayrı belirlenmiş olmakla birlikte hafifletmeye yönelik yaklaşımımız bütüncüldür. İşverenlerimiz merkezi hükümetler, belediye yetkilileri, kırsal topluluklar ve özel yatırımcılardır.

Doğal su sistemlerine müdahale etmenin getirdiği belirli riskler mevcuttur. Bu nedenle, herhangi bir hidrolik yapı planlarken, doğpal su sistemlerine asgari müdahale için elimizden geleni yapmaktayız.

Taşkın riskleri ve insanlara ve mallarına olası zararlarını değerlendirmek üzere üniversiteler, araştırma enstitüleri ve uzmanlarla birlikte çalışmaktayız. Sosyal bilimciler, ekonomistler ve bölge planlamacıların girdileri de stratejik plannlamamıza artı değer katmaktadır.