Yapısal risk yönetimi afet risk yönetiminin ve önlem faaliyetlerinin bir öğesidir.

Yapısal Risklerin Değerlendirilmesi

 • Binaların sismik aktivite görebilirliğinin değerlendirilmesi
 • Mevcut saha speisifk jeoteknik verilerin doğrulanması ve gözden geçirilmesi
 • Tamamlayıcı jeoteknik verilerin oluşturulması
 • Yapısal verilerin doğrulanması ve gözden geçirilmesi
 • Geçmiş doğal hasarlar için masraf tetkikleri
 • Yıkıcı ve yıkıcı olmayan örnekleme
 • Beton ve betonarme direnme güçlerinin testleri

Etkilerin Hafifletilmesi için Geçmişteki Önlemlerin Alınması

 • Kritik yapısal olmayan öğelerin belirlenmesis
 • İşlevsel tasarımın belirlenmesi
 • Güncelleştirme gerektiren ihtiyaçlar için yeniden tasarım
 • Alternatif teknolojiler kullanarak yenilikçi çözümlerin aranması
 • Sağlamlaştırma faaliyetlerinin etki değerlendirmesi
 • Yenileme karşı sağlamlaştırma için maliyet/fayda oranları
 • Sağlamlaştırma işlerinin uygulanması ve denetimi