Skip to Content

About: globalnet

Recent Posts by globalnet

Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’nin Başlangıç Toplantısı Düzenlendi…

“Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık  Hizmetleri Projesi” Başlangıç Toplantısı  24 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı, COVID-19 pandemisi sebebiyle online olarak düzenlenmiştir. Tüm proje ortakları (ALTER, SAFEGE, IG Institute) ve AB Delegasyonu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Şirket Yönetici Ortaklarımız Sayın Dide ÖZDİKMEN, Sayın Atilla ÖZDİKMEN ve taşkın risk yönetim planlamasında tecrübeli ekibimiz toplantıda söz almıştır. Toplantıda proje takvimi ve COVID-19 riskini azaltmak için proje kapsamında alınacak önlemler konuşulmuştur.

Online proje başlangıç toplantısı başarı ile tamamlanmıştır.

DEVAMINI OKU

“Doğu Karadeniz Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı…

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi”

ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, 14.09.2020 tarihinde DSİ yetkilileri, Alter yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla imzalanmıştır.

 

İhale kapsamında, yaklaşık 22.868 km2’lik alana sahip olan ve Türkiye’nin yaklaşık % 3’ünü kaplayan Doğu Karadeniz Havzası sınırları içerisindeki 52 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır.

Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 135 ayrı su noktasından (119 adet kuyu ve 16 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.

DEVAMINI OKU

“Batı Karadeniz Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı…

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Batı Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi”

ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, 14.09.2020 tarihinde DSİ yetkilileri, Alter yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla imzalanmıştır.

 

İhale kapsamında 28 850 km2’lik alanda Türkiye’nin yaklaşık %3,7 ’sini kapsayan Batı Karadeniz Havzası’nda, 5 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır. Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 159 adet su noktasından (132 adet kuyu ve 27 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Batı Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.

DEVAMINI OKU

AYB Tarafından Finanse Edilen Bursa T2 Raylı Sistem Entegrasyon Projesi İnşaatı Fizibilite Raporu Ve Proje Özet Dökümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi İmzalandı

Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen ‘Kentsel Altyapı Projeleri’ kapsamında; “Bursa T2 Raylı Sistem Entegrasyon Projesi İnşaatı Fizibilite Raporu ve Proje Özet Dokümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti” sözleşmesi 17.06.2020 tarihinde Alter Ulus. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti ile İller Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.

DEVAMINI OKU

AYB Tarafından Finanse Edilen Eskişehir Tramvay Ve Yedek Parçaları Alımı İşi Fizibilite Raporu Ve Proje Özet Dökümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi İmzalandı

Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen ‘Kentsel Altyapı Projeleri’ kapsamında; “Eskişehir Tramvay ve Yedek Parçaları Alımı İşi Fizibilite Raporu ve Proje Özet Dokümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti” sözleşmesi 17.06.2020 tarihinde Alter Ulus. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti ile İller Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.

DEVAMINI OKU

AB tarafından finanse edilen Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’ne Ait Sözleşme İmzalandı…

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’ sözleşmesi Alter-Safege Konsorsiyumu ile Avrupa Birliği Delegasyonu-Bosna Hersek tarafından 04 Temmuz 2020’de imzalanmıştır.

Bu sözleşmenin kapsamında, Taşkın Koruma ve Su Yönetimi Eylem Planının uygulanmasını desteklemek ve böylelikle Bosna Hersek’in kilit paydaşlarının önleme, koruma ve potansiyel tehlikelere müdahale etmeye hazırlık açısından taşkın riskini yönetme kapasitelerini arttırmak yer almaktadır.

Bu bağlamda; Sava Nehri Havzası, Adriyatik Denizi Havzası, Trebišnjica Nehri Havzası ve Brčko Bölgesi için taşkın risk yönetim planları hazırlanacak olup, Taşkın Riski Yönetim Planlarından çıkarılan temel sorunları ve temel önlemleri özetleyen bir çatı raporu Bosna-Hersek için oluşturulacaktır. Çalışmaya dahil edilen havzaların toplam yüzey alanı 21.000 km2 ‘dir.

DEVAMINI OKU

 

Recent Comments by globalnet

    No comments by globalnet