Hizmetlerimize bilgi sistemlerini (GIS/MIS/SCADA) entegre etmiş durumdayız.

  • Zaman ve yüksek kaliteli uygun maliyet sağlamak
  • Müşterilerimize bilgisayarla on-line yönetim sistemleri sağlamak
  • Karar verici kişiler için biçimlenmiş verilerin ve bilgilerin hazırlanması ve kolayca erişilebilir olması

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS)

ALTER Uluslararası, planlama ve mühendislik işlerini CBS ile gerçekleştirir. Veri toplanması, verilerin saklanması ve verilerin işlemi için CBS uygulamalarından yararlanır.

Temel topografya haritaları sahada dijital haritalama ve araştırma ekipmanlarıyla veya havafotoğrafları veya uydulardan çekilen görüntüleri düzeltilerek elde edilir.

Jeofizik, jeoteknik ve hidrojeolojik araştırmaların bulguları dijital altlık haritalara yerleştirilir. Mevcut hizmetlerdeki veriler ve yapı envanterleri biçimlendirilerek şehir bilgi sistemlerine taban oluşturması için altlık haritalara aktarılmıştır.

Hasar ölçülebilirlik çalışmaları, arazi kullanım planlaması ve mikrozonlama, planlama ve mühendislik işlerinin gelişimi kentsel bilgi sistemleri ile CBS altında toplanmıştır.

Takımlarımız, ARCinfo, ARCview, MAPinfo, NetCAD, AutoCAD ve Intergraph gibi standart CBS yazılımlarına alışkındır. WaterCAD, StormCAD ve Flowmaster gibi hidrolik yazılım modellerimiz CBS entegrelidir.

Hizmet kalitemizi arttırmak için GIS uygulamalarını kullanımımıza adapte etmek için en son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (YBS)

Şebeke veritabanı, müşteri veritabanı, onarım veritabanı, metre okuma ve faturaların yanında sızıntı yönetimi ve hidrolik modelleme için Yönetim Bilgi Sistemleri için Su İdareleri (MIS) ihtiyacını belirleriz.

Donanım ve yazılımın tedariki için yardımcı olmaktayız. Evde ve işte personel eğitimi sağlanır.

DENETİME YÖNELİK KONTROL VE VERİ EDİNİMİ (SCADA)

Su ve atıksu yönetimi hizmetlerimizin bir parçası olarak, sistemlerinin kontrolünü bilgisayarla yapabilmeleri için teknisyenleri eğitmek amacıyla beceriler geliştirmiştir.

Uzmanlarımız etkin maliyetli ve ihtiyaçlara tam uyan çözümler konusunda uzmanlaşmışlardır.
Su ve atıksu uzmanlarımız ve su şebekesi modelleme mühendisleri maliyet ve zaman etkili işletmeler için RTU’ları optimize eder.