Alter Uluslararası kentsel su temin ve atık su hizmetleri yaklaşımı için toplam program a sahiptir.

Teknik uzmanlığımız, Her projenin planlama, mühendislik ve uygulama aşamalarında düşük yatırım ve optimize işletmeyi birleştirerek proje performansının düşük maliyetlerde elde edilmesini sağlar.

Proje geliştirme yeteneklerimiz, hükümet kurumları, su idareleri, finansal kurluşlar ve özel yatırımcılara yatırımları için teknik ve ekonomik taban sağlar. (Risk saptamaları ve ilgili afet azaltım stratejileri hizmetlerimizin önemli bir parçasıdır).

Proje yönetim deneyimlerimiz, her projenin ölçü ve karmaşıklığına göre zamanında ve maliyet etkili tamamlanmasını, anında hizmet ve çok etkili kaynak dağıtımı aracılığıyla garanti eder.

Hizmet yönetim deneyimimiz, su yönetim kurumlarına işletme ve bakımlarında kesintisiz teknik destek sağlar ve böylece yeni yatırımlar için gerekli fonların yükseltilmesi sürerken müşterilerimize başarılı ve sürekli hizmet verilir.

Kalite yönetiminden anladığımız, sağlık ve çevre muvafakatini kurallar ve standartlar ve güvenlik, sağlık ve çevreye gösterilen ihtimamla sağlamaktır.

Kısa süre öncesine kadar hizmet yönetim servislerimiz veri toplama ve sistem kontrolü için SCADA, bilgi yönetimi ve su kaybı azaltımı için MIS gibi bilgisayarlı görüntüleme tekniklerini sunmada teknik destek sağlamıştır. ( Örneğin, 1,1 milyon nüfuslu Kayseri şehrine SCADA sisteminin genişletilmesi, MIS ın tanıtılması, şebeke bölgeleme ve bölge ölçümü ve 3 pilot bölge için kayıp azaltım programı için eğitim konularında 2001 ve 2002 yıllarında hizmet verilmiştir.)

Aşağıdaki alanlarda işletme ve bakımda daha iyi yönetime ulaşmak için su idare kurumlarına destek sağlarız:

  • Kapasite yapımı
  • İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
  • Çalışma sahasında Eğitim
  • SCADA ( Denetim Kontrolü ve Veri Elde Edilmesi) nın başlatılması
  • MIS ( Yönetim Bilgi Sistemi) ın başlatılması