Projelerimiz için hizmet alanlarımızda şirket personelince yapı ve deprem mühendisliği desteği sunmaktayız.

Karayolu köprüsü, viyadük, baraj, su alma yapısı, keson, pompa istasyonları, gömme ve ayaklı su depoları ve arıtma tesislerinin yanısıra konut üniteleri, kamu tesisleri, okullar ve küçük ölçekli sağlık merkezleri gibi binaların yapısal tasaarımını tamamalamış durumdayız.

Deprem mühendisliği afet risk yönetimi hizmetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak vurgulanmaktadır. Grup uzmanlarımızla yakın işbirliği içinde çalışmakta ve bunlardan destek almaktadır:

  • Yerbilimleri, jeoteknik, zemin mekaniği ve temel mühendisliği
  • Afet risk yönetiminde, yapısal risk yönetimi.