Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’ sözleşmesi Alter-Safege Konsorsiyumu ile Avrupa Birliği Delegasyonu-Bosna Hersek tarafından 04 Temmuz 2020’de imzalanmıştır.

Bu sözleşmenin kapsamında, Taşkın Koruma ve Su Yönetimi Eylem Planının uygulanmasını desteklemek ve böylelikle Bosna Hersek’in kilit paydaşlarının önleme, koruma ve potansiyel tehlikelere müdahale etmeye hazırlık açısından taşkın riskini yönetme kapasitelerini arttırmak yer almaktadır.

Bu bağlamda; Sava Nehri Havzası, Adriyatik Denizi Havzası, Trebišnjica Nehri Havzası ve Brčko Bölgesi için taşkın risk yönetim planları hazırlanacak olup, Taşkın Riski Yönetim Planlarından çıkarılan temel sorunları ve temel önlemleri özetleyen bir çatı raporu Bosna-Hersek için oluşturulacaktır. Çalışmaya dahil edilen havzaların toplam yüzey alanı 21.000 km2 ‘dir.