Günümüzde küresel olarak geleceğin en büyük ortak sorunları arasında  “Sürdürülebilir Su Yönetimi’ yer almaktadır. Su kaynaklarının tespiti, geliştirilmesi, işletilmesi , bakımı,su sorunlarının belirlenmesi, tartışılması ve yenilikçi çözüm yöntemlerinin getirilmesi ortak bir çalışma gerektirmektedir.

Su ve Çevre Fuarı özel sektör, belediyeler, su idareleri ve üniversitelerin bir araya gelmesiyle Türkiye’de su ve çevre sorunları ile nasıl mücadele edileceğinin strateji, planlama ve finansmanı konularıyla Bursa’da ev sahipliği yaptı.

Su ve Çevre’ konusuna kurulduğu ilk günden bu yana önem veren ALTER; 22-24 Mart tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Uluslararası Su ve Çevre Fuarında hem sponsor hem konuşmacı olarak yer almıştır.

Arıtma Tesisleri Grup Müdürümüz Çevre Yüksek Mühendisi Serdar Tutuş ‘ Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Esasları, Proses Seçimi ve Karşılaşılan Sorunlar’ konu başlığı ile bir sunum gerçekleştirmiştir.