“Balıkesir Çaygören Projesi Çaygören Barajı Sulamaları Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri İşi” sözleşmesi imzalanmıştır.

İş kapsamında; su kaynağı Çaygören ve İkizcetepeler Barajları olan, Çaygören I. ve II. Merhale Sulamaları Tesisleri’nin yenilenerek, sulamanın kapalı sistem sulama şebekesine dönüştürülmesi planlama aşamasında çalışılacaktır. Ayrıca 03 Nolu Susurluk Havzası – Simav/Susurluk Alt Havzası’nda geliştirilen ön inceleme, planlama, proje, inşaat ve işletme aşamasındaki tüm tesislerin birlikte değerlendirilip, havza su potansiyelinin güncel hidrometorolojik veriler ışığında irdelenerek gelecek yıllar projeksiyonuna göre su potansiyelinin etkin ve verimli kullanımına yönelik alternatif çalışmalar yapılacak ve gerekli Ön İnceleme ve Planlama Raporları hazırlanacaktır.