DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi”

ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, 14.09.2020 tarihinde DSİ yetkilileri, Alter yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla imzalanmıştır.

 

İhale kapsamında, yaklaşık 22.868 km2’lik alana sahip olan ve Türkiye’nin yaklaşık % 3’ünü kaplayan Doğu Karadeniz Havzası sınırları içerisindeki 52 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır.

Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 135 ayrı su noktasından (119 adet kuyu ve 16 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.