• 1975

  Mayıs 1975
  Alter’in kurulması – Atilla Özdikmen,
  Mühendislik Bürosu
  Ankara, Türkiye

  Su Temini Mühendisliği
  İlk iş, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yayladağı ve Oğuzeli su temin projeleri için mühendislik tasarımı.

 • 1977

  Kanalizasyon Mühendisliği
  Atıksu toplama ve yağmursuyu drenajı projeleri için tasarım.
 • 1978 & 1979

  Sulama ve Drenaj Mühendisliği, Taşkın Yönetimi
  Türkiye’nin Kuzeybatı Anadolu yöresinde yer alan Pamukova Ovası için taşkın kontrolüne ve sulama ve drenaj projelerine yönelik ayrıntılı mühendislik tasarımları.

  Türkiye’nin Doğu ve Güney Anadolu yöresinde yer alan Iğdır ve Aksu Ovaları için sulama ve drenaj projelerine yönelik ayrıntılı mühendislik tasarımları.

 • 1981 & 1983

  Komşu Ülkelerdeki Projeler
  Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi (Libya) sınırları dahilindeki Ben Valid ve Ziliten’ de yer alan konut projeleri için proje yönetimi hakkında ihale önceli destek ve müşavirlik.

  Suudi Arabistan Krallığı sınırları dahilindeli Al Isawiyah’ da yer alan konut projesi ve Al Gurayyat’da yer alan karargay binası inşaatı için proje yönetimi hakkında ihale öncesi destek ve müşavirlik.

 • 1984

  Ağustos 1984
  Alter’in limited şirket olarak yeniden yapılandırılması.
 • 1985

  Karayolu ve Köprü Mühendisliği
  Türkiye’nin Batı Anadolu yöresinde yer alan Simav-Sındırgı Kavşağı ve Demirci arasındaki devlet karayolunun mühendislik tasarımı.
 • 1988

  Su Arıtma Tesisleri
  Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu yöresinde yer alan Şebinkarahisar ve Kumru’da bulunan su arıtma tesislerinin planlaması ve mühendislik tasarımı.
 • 1991 & 1992

  Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu yöresinde yer alan Trabzon Su Temin Projesine yönelik ayrıntılı mühendislik tasarımı.

  Türkiye’nin Güneybatı Anadolu yöresinde yer alan Denizli Su Temin Projesine yönelik Planlama, tasarım ve mühendislik hizmetleri.

 • 1993

  Proje Yönetimi
  İkitelli konut projesi, İstanbul
 • 1995 & 1997

  Türkiye’nin Batı Anadolu yöresinde yer alan Akhisar ve Nazilli konut projeleri için proje yönetimi hizmetleri.

  Dünya Bankası tasrafından finanse edilen Bursa Su ve Kanalizasyon Projesi / Su Temin Bileşeni.

  KfW tarafından finanse edilen Kayseri Su Temin Projesi.

  Sakarya Grubu (4 ilçe) ve Hopa’da Su Arıtma Tesisleri.

 • 1998

  Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu Anadolu yöresinde çevre koruma planlaması ve ÇED.

  Sivrice Atıksu Arıtma Tesisi

 • 1999

  Ocak 1999:
  Şirket İsminin Alter Uluslararası Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi olarak değiştirilmesi.

  Havaalanı Mühendisliği
  Çardak-Denizli ve Müş Havaalanları için taxiway, apron ve kara kısmı tesislerinin ayrıntılı tasarımı.

  Demiryolu Mühendisliği
  Samsun – İskenderun Demiryolu fizibilite çalışması Türkiye’de tek bir sözleşme kapsamındaki en uzun güzergay (1000 km).

 • 2000

  Karayolu Mühendisliği
  Türkiye’de tek bir sözleşme kapsamındaki en uzun güzergahlardan biri olan Saray – Kırklareli Karayolu mühendislik tasarımı (80 km).

  Kırsal Gelişim
  GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) kapsamında Urfa – Edene Grubu Su Temin Projesi, Türkiye’de tek bir sözleşme kapsamındaki en geniş alan (36.000 hektar). Hizmet götürülen en fazla sayıda köy (300) ve döşenen en uzun isale ve dağıtım borusuna (1350 km) sahip proje.

 • 2001

  EIB tarafından finanse edilen Samsun Kanalizasyon Projesi.

  Atıksu ve yağmursuyu, atıksu arıtma tesisi ve deniz deşarjı, master plan hazırlanması, öncelikli yatırımlar kavramsal tasarıım ve fizibilite etüdü.

 • 2002

  Barajlar
  Tekirdağ şehrine su temini için Kocadere Nehri üzerindeki Naipköy barajının planlanması ve kavramsal tasarımı.

  Barajlar ve Hidroelektrik Santralleri
  Kestanelik, İyisu ve Çankaya Barajları ve Doğu Karadeniz bölgesindeki Karadere Nehri üzerindeki hidroelektrik santrali için fizibilite çalışması.

 • 2002 & 2003

  Altyapı Tesisleri
  Türkkonut Temelli Yenihisar – Toplu Konut Projesi Altyapı Tesisleri.
 • 2004 & 2005

  Afet Risk Yönetimi
  Afet zararlarının azaltılması için mikrobölgeleme ve hasar görebilirlik çalışmaları.