Eskişehir Kent Sempozyumu 4 Mayıs 2017 tarihinde Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapıldı.Başkanlığını Bülent ERKUL’un yaptığı oturumda, Sempozyuma mühendislerimizden İbrahim AKGÜN, sunumlarıyla katkı verdi.

Firmamız mühendislerinden İbrahim Akgün;

Türkiye su kaynakları miktarı ve kişi başına düşün su miktarı incelendiğinde su zengini bir ülke olmadığımız ortadadır. Bu gün itibariyle bu miktar 1417 m3/kişi/yıl dır. Su kaynağımız değişmediğine göre suyu etkin ve adil kullanmak geleceğimiz kuşaklar açısından öncelikli görevlerimizdendir. Suyun adil ve etkin kullanımı içerisine su yapılarının çevre ile uyumunu da eklemek en önemli işlerimiz arasında yer almalıdır.

Bu konuda öncelikli yapılması gerekenler;

Suyun kamusal bir varlık olarak kabul edilmesi için hukuksal zeminlerin oluşturulması,

Yetki karmaşasına bir an önce son verilerek tek elden yönetimin sağlanması,

Adil kullanım hakkının herkes için geçerli olduğunun başta kullananlar olarak bilince çıkarılması,

Gerek su potansiyeli açısından gerekse bu potansiyelin adil kullanımı açısından doğal bir kaynak olan ve her türlü canlı yaşamı için vazgeçilmez olan suyun merkezi ve kamusal yönetimine ihtiyaç vardır.

Bu yönetim şeklinin içerisinde, kamu kurumları ve nihai tüketici olan halk, temsilcileri aracılığı ile mutlaka olmalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi.