ALTER farklı disiplinler içeren projeler için bilim ve teknolojiye dayalı çözümler üreten bağımsız bir mühendislik ve müşavirlik grubudur. Projelerimizde uluslararası kalite normlarının ve standartlarının gereklerine uymaya özen gösteriyoruz. Güvenlik, insan sağlığı ve doğal çevrenin korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

1975 yılında Ankara’da kurulduk. Başlangıçta kısıtlı bütçesi olan küçük ölçekli projelere tasarım hizmetleri sunduk. Geçen 43 yıl içinde Su, Çevre, Kırsal Gelişim, Yenilenebilir Enerji, Ulaşım, Binalar ve Afet Risklerinin Azaltılması konularında karmaşık ve büyük ölçekli projeler için mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunabilen bir firmaya dönüştük. Türkiye’de ve komşu ülkelerde tamamladığımız 300 den fazla proje ile kendi sektörümüzde lider firmalar arasındaki yerimizi aldık.

Bağımsızlık 
ALTER bağımsız bir müşavirlik firmasıdır. İmalat veya inşaat işleri ile ilgilenmemekteyiz. Bu kurala sıkı sıkıya uyulması İşverenlerimizin bize duyduğu güveni artırmaktadır.

Bilgi Yönetimi 
Çok sayıda büyük ölçekli yerel ve uluslararası projeler üstlendik. Uluslararası finans kuruluşları tarafından desteklenen projeler için yerli ve yabancı firmalar ile ortak girişim yaptık. Farklı disiplinlerdeki ekiplerimiz uzun yıllar birlikte çalıştı ve bilgi birikimimiz oluştu. Bilgi birikimimizin yönetimi, geliştirilmesi ve paylaşılması proje yönetimi kavramımızda en büyük önemi taşımaktadır. Bu anlayışın işverenlerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize yansıtılması müşavirlik hizmetlerimize artı değer katmaktadır.

Sürdürülebilir Büyüme 
Bizim için büyümek ‘Gelişimi sürekli hale getirmek – gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını yok etmeden günümüzün gereklerinin karşılanmasını sağlamak’ prensibinden ödün vermeden kaliteli,  verimli ve çevre dostu çözümler üreterek İşverenlerimizin memnuniyetini kazanmakla mümkün olmaktadır.

Proje Yaklaşımı 
Bütçesi birkaç bin ile birkaç milyon Türk Lirası arasında değişen projelerle ilgilenmekteyiz. Her bir projeyi büyüklük ve karmaşıklık derecesine bakmaksızın aynı zaman, kalite ve  maliyet etkinliğine sahip yaklaşımla ele almaktayız.