Alter’in hizmet sunarken benimsediği temel politika, ulusal ve uluslararası kalite norm ve standartlara uyulması ve bu duyarlılığın işverenler, ortaklar (*) ve tedarikçilerle paylaşılmasıdır.

Temel ilkelerimiz:

  • EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi gereksinimlerine uyum,
  • Etkin hizmet sonucu tam müşteri memnuniyeti,
  • İşverenler, ortaklar ve tedarikçiler arasında hızlı bilgi alışverişi,
  • Bireysel düzeyde yetki ve sorumlulkların etkin bir biçimde atanması,
  • Bireysel ve kurumsal seviyede bilgi birikimi ve bilgi paylaşımına özen gösterilmesi ve bu felsefenin işverenler, ortaklar ve tedarikçilere de iletilmesi,
  • Güvenlik, kamu sağlığı ve çevre kurallarına sıkı sıkıya uyulması,
  • Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,
  • En az atık üreten ve en fazla enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerin tercih edilmesi.

ALTER, Türk Loydu – Türk Ak ve SWEDAC tarafından verilen EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.

ALTER ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) ve ön ÇED raporları hazırlanması konusunda T.C. Çevre Bakanlığı tarafından verilen A Sınıfı Sertifikanın da sahibidir.

(*) İşverenlerimiz bizim doğal ortaklarımızdır. “Ortaklar” kelimesi özel bir proje ve/veya projeler için birlikte hareket ettiğimiz gerçek veya tüzel kişileri belirtmek için kullanılır.