Skip to Content

Haberler

Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’nin Başlangıç Toplantısı Düzenlendi…

“Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık  Hizmetleri Projesi” Başlangıç Toplantısı  24 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı, COVID-19 pandemisi sebebiyle online olarak düzenlenmiştir. Tüm proje ortakları (ALTER, SAFEGE, IG Institute) ve AB Delegasyonu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Şirket Yönetici Ortaklarımız Sayın Dide ÖZDİKMEN, Sayın Atilla ÖZDİKMEN ve taşkın risk yönetim planlamasında tecrübeli ekibimiz toplantıda söz almıştır. Toplantıda proje takvimi ve COVID-19 riskini azaltmak için proje kapsamında alınacak önlemler konuşulmuştur.

Online proje başlangıç toplantısı başarı ile tamamlanmıştır.

DEVAMINI OKU

“Doğu Karadeniz Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı…

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi”

ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, 14.09.2020 tarihinde DSİ yetkilileri, Alter yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla imzalanmıştır.

 

İhale kapsamında, yaklaşık 22.868 km2’lik alana sahip olan ve Türkiye’nin yaklaşık % 3’ünü kaplayan Doğu Karadeniz Havzası sınırları içerisindeki 52 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır.

Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 135 ayrı su noktasından (119 adet kuyu ve 16 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.

DEVAMINI OKU

“Batı Karadeniz Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması Ve Yaptırılması İşi” Sözleşmesi İmzalandı…

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Batı Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması ve Yaptırılması İşi”

ihalesi tamamlanmış olup sözleşme, 14.09.2020 tarihinde DSİ yetkilileri, Alter yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla imzalanmıştır.

 

İhale kapsamında 28 850 km2’lik alanda Türkiye’nin yaklaşık %3,7 ’sini kapsayan Batı Karadeniz Havzası’nda, 5 adet yeraltısuyu alt havzasında 2 yıl sürecek olan çalışmalar ile jeolojik ve hidrojeolojik yapı ortaya konulacaktır. Çalışmalar kapsamında, havzadaki toplam 159 adet su noktasından (132 adet kuyu ve 27 adet kaynak) miktar ve kalite izlemeleri yapılarak, su kalitesi ve su bütçesi hesaplanacaktır. Ayrıca DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde belirlenmiş olan Batı Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinde; Su Çerçeve Direktifi’ne uyum sağlamak amacıyla “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yeraltısuyu kütlelerinde yapılacak olan gözlemsel ve operasyonel izlemeler ile baskı-etki, risk, eşik değer, trend analizi, ayrıntılı karakterizasyon, tedbir ve önlemler çalışmaları yapılarak tamamlanacaktır. Yapılan tüm çalışmalar, CBS (coğrafi bilgi sistemi) tabanlı olarak yürütülecektir.

DEVAMINI OKU

AYB Tarafından Finanse Edilen Bursa T2 Raylı Sistem Entegrasyon Projesi İnşaatı Fizibilite Raporu Ve Proje Özet Dökümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi İmzalandı

Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen ‘Kentsel Altyapı Projeleri’ kapsamında; “Bursa T2 Raylı Sistem Entegrasyon Projesi İnşaatı Fizibilite Raporu ve Proje Özet Dokümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti” sözleşmesi 17.06.2020 tarihinde Alter Ulus. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti ile İller Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.

DEVAMINI OKU

AYB Tarafından Finanse Edilen Eskişehir Tramvay Ve Yedek Parçaları Alımı İşi Fizibilite Raporu Ve Proje Özet Dökümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi İmzalandı

Finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen ‘Kentsel Altyapı Projeleri’ kapsamında; “Eskişehir Tramvay ve Yedek Parçaları Alımı İşi Fizibilite Raporu ve Proje Özet Dokümanı Hazırlanması Danışmanlık Hizmeti” sözleşmesi 17.06.2020 tarihinde Alter Ulus. Müh. Müş. Hiz. Ltd. Şti ile İller Bankası A.Ş. arasında imzalanmıştır.

DEVAMINI OKU

AB tarafından finanse edilen Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’ne Ait Sözleşme İmzalandı…

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ‘Bosna Hersek’te Taşkın Risk Yönetim Planının Hazırlanması Danışmanlık Hizmetleri Projesi’ sözleşmesi Alter-Safege Konsorsiyumu ile Avrupa Birliği Delegasyonu-Bosna Hersek tarafından 04 Temmuz 2020’de imzalanmıştır.

Bu sözleşmenin kapsamında, Taşkın Koruma ve Su Yönetimi Eylem Planının uygulanmasını desteklemek ve böylelikle Bosna Hersek’in kilit paydaşlarının önleme, koruma ve potansiyel tehlikelere müdahale etmeye hazırlık açısından taşkın riskini yönetme kapasitelerini arttırmak yer almaktadır.

Bu bağlamda; Sava Nehri Havzası, Adriyatik Denizi Havzası, Trebišnjica Nehri Havzası ve Brčko Bölgesi için taşkın risk yönetim planları hazırlanacak olup, Taşkın Riski Yönetim Planlarından çıkarılan temel sorunları ve temel önlemleri özetleyen bir çatı raporu Bosna-Hersek için oluşturulacaktır. Çalışmaya dahil edilen havzaların toplam yüzey alanı 21.000 km2 ‘dir.

DEVAMINI OKU

MUSKİ çalışanlarına “CAD Yazılımları, İçme Suyu Şebeke ve İsale Çözüm Programı Hizmet İçi Eğitimi Verildi

Firmamız tarafından yürütülmekte olan “ Bodrum İlçesi İçme, Kullanma Suyu Mevcut Şebekelerinin Haritalanması, Hidrolik Modellerin Oluşturulması, Planlanması ve Acil Eylem Planı Projelerinin Yapılması “ işi kapsamında Çevre Mühendislerimiz Betül Dereli ve Aziz Berkay Öcal ;  MUSKİ çalışanlarına  “CAD Yazılımları, İçme Suyu Şebeke ve İsale Çözüm Programı “ eğitimi verdi.

22-23 Ocak 2020 tarihlerinde MUSKİ Binası’nda gerçekleştirilen ve son derece verimli geçen eğitimde  waterCAD ve msSU programları hakkında detaylı bilgiler verilerek, katılımcıların soruları yanıtlandı.

DEVAMINI OKU

Gediz ve Büyük Menderes Havzaları Kuraklık Yönetim Planının Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün KURAK DÖNEM YÖNETİM VE EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ  kapsamında yaptırttığı ve  ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik tarafından yürütülen  “GEDİZ VE BÜYÜK MENDERES HAVZALARI KURAKLIK YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ” içindeki “Gediz Havzası Kuraklık Yönetim Planının Kapanış Toplantısı”  05 Aralık 2019 günü Manisa ’da gerçekleştirildi.

ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik tarafından   30 Ekim 2017 de başlatılan çalışmalar Gediz Havzası Kuraklık Yönetim Planı Kapanış Toplantısı ile tamamlanmıştır.

Manisa ilinde düzenlenen “Gediz Havzası Kuraklık Yönetim Planı”nın kapanış toplantısına; DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 4.(Manisa) Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gediz Havzası Sulama Birlikleri (Gediz, Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Mesir, Sarıkız, Menemen), İzmir Kalkınma Ajansı, Meteoroloji Manisa Müdürlüklerinden idareci ve teknik personellerle, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitelerinden akademisyenler ve öğrenciler tarafından katılım sağlanmıştır.

Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa UZUN’ un açılış konuşmasını takiben ALTER Proje Müdürü Dr.S.Saim Efelerli tarafından katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen Gediz Havzası Kuraklık Yönetim Planı sunumu gerçekleştirilmiştir.

 

DEVAMINI OKU

Çaygören Sulaması Yenileme Sözleşmesi İmzalandı…

“Balıkesir Çaygören Projesi Çaygören Barajı Sulamaları Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri İşi” sözleşmesi imzalanmıştır.

İş kapsamında; su kaynağı Çaygören ve İkizcetepeler Barajları olan, Çaygören I. ve II. Merhale Sulamaları Tesisleri’nin yenilenerek, sulamanın kapalı sistem sulama şebekesine dönüştürülmesi planlama aşamasında çalışılacaktır. Ayrıca 03 Nolu Susurluk Havzası – Simav/Susurluk Alt Havzası’nda geliştirilen ön inceleme, planlama, proje, inşaat ve işletme aşamasındaki tüm tesislerin birlikte değerlendirilip, havza su potansiyelinin güncel hidrometorolojik veriler ışığında irdelenerek gelecek yıllar projeksiyonuna göre su potansiyelinin etkin ve verimli kullanımına yönelik alternatif çalışmalar yapılacak ve gerekli Ön İnceleme ve Planlama Raporları hazırlanacaktır.

DEVAMINI OKU