Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından verilen yeni bir rapor, 35 ülkenin yeterli gıda erişimine sahip olmadığını ve bu ülkelerden 24 tanesinin Afrika’da olduğunu belirtmektedir.

Kırsal kesimin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, şehir merkezlerinin demografik, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenle sürdürülebilir kırsal gelişim, stratejik kentsel gelişim planlamasının ayrılmaz bir parçasıdır.
Kalkınma kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve kaynaklar da sınırlıdır. Etkili kaynak yönetimi bir zorunluluktur. Etkili kaynak yönetimi çok yönlü bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle biz; sosyoloji, ekonomi, tarım, kalkınma planlaması, toprak ve su bilimleri ve mühendislik alanlarında oldukça ihtisaslaşmış uzmanlarla çalışarak; entegre planlama, mühendislik ve yönetim hizmetleri sunmaktayız.

Hizmetlerimiz şunları kapsamaktadır:

  • Kırsal kalkınma/gelişim planlaması
  • Tarım ve arazi-kullanım planlaması
  • Toprak koruma
  • Su kaynağı planlaması
  • Su temini ve sanitasyon
  • Sulama ve drenaj
  • Nehir kıyısı rehabilitasyonu
  • Sel yönetimi

Kırsal kalkınma projelerinin uygulanması için, kırsal organizasyon ve kırsal toplulukların yeteneklerinin değerlendirilmesinde devlet kurumlarına, kırsal topluluklara ve fon kuruluşlarına destek vermekteyiz. Bunun da ötesinde, topluluk ve organizasyonlara kapasite kazanımı ve insan kaynakları gelişimi için hizmet içi ve saha eğitimleri ile destek vermekteyiz.