İçme su temini, sulama, enerji üretimi, gemicilik, balıkçılık ve rekreasyon için dopal su sistemlerindeki talepler genellikle birbiri üzerine gelir. Su kaynak tahsisi için stratejik planlama su kaynaklarının verimli kullanımını yapmak için bölgesel planlamaya dahil edilmelidir.

Her sulama ve drenaj projesini büyüklüğünden ayrı tutarak, birkaç bin hektar alanı kaplayan geniş-ölçekli sulamayı ya da küçük tarla sulamayı genel su ve arazi-kullanım yönetiminin bir parçası olarak ele alıyoruz.

Sunduğumuz Planlama ve Mühendislik projeleri :

 • Mahsullerin su ihtiyacı için çalışmalar
 • Sulama için su kalitesi çalışmaları
 • Yüzey suyu için emme yapıları
 • Yeraltı suyu için kuyular ve boru kuyuları
 • Kanal sulama sistemleri
  • Ana kanallar, alt kanallar, dağıtıcılar ve minörler
  • Regülatörler, modüller ve diğer kanal yapıları
 • Su kaydetme ve drenaj
  • Tuzluluk ve su kaydetme, su kaydetme kontrolü, tuz alanlarının ıslahı , yüzey ve altyüze drenajı
 • Kanal ve köprülerde hidrolik yapılar