Proje kapsamında Altyapı İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin kalitesinin iyileştirilmesi, halk sağlığı risklerinin azaltılması ve sürdürülebilir altyapı tesislerinin ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel Altyapı Projeleri kapsamında yer alan proje kapsamında 2 adet İçmesuyu Temini “Karapınar Grup İçme Suyu Temini ve ‘’Suğla Grup İçme Suyu Temini’’, 3 adet Arıtma Tesisi ‘Taşkent Atıksu Arıtma Tesisi’ ‘Derebucak Atıksu Arıtma Tesisi’ ve ‘Doğanhisar Atıksu Arıtma Tesisi’ için Uluslararası Finans Kuruluşları ve Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve gereklilikler doğrultusunda Fizibilite Raporları ve Kredibilite Analiz Raporu hazırlanacaktır.