07.06.2017 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanlığında, Meriç-Ergene ve Kuzey Marmara (Trakya kesimi) Havzaları Master Plan ile ilgili bir ARA RAPOR SUNUMU gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Genel Müdürlük adına;

Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Dr.Bülent Selek, Daire Başkan Yrd. Erhan Demir, 4. Planlama Şube Müdürü Ahmet Süheyl Esengül ve çalışma arkadaşları DSİ 11. Bölge Müdürlüğü adına Adil Sabancı, Müdür Yard. Serkan Genç Planlama Şb. Mdr. Fatih Fünlü, YAS Şube Müdürü Ercüment İmmet ve çalışma arkadaşları katılım sağlamışlardır. Balıkesir bölge ve İstanbul Bölge ise telekonferans olarak katılım sağlamışlardır.

Alter-Fugro Sial İş ortaklığı olarak yürüttüğümüz işle ilgili olarak hazırlanan sunumu Dr. Saim Efelerli yapmış ve Alter-Fugro Sial iş ortaklığı bünyesinde bu işte çalışan değerli personelleri de  toplantıya katılım sağlamıştır.