11-12 Haziran 2019 tarihlerinde ODTÜ ve Uluslararası Uzun Dönemli Ekolojik Araştırma Ağı (ILTER) işbirliği ile Bilkent Otel’de gerçekleştirilen 2 günlük bir çalıştaya firmamız dinleyici olarak iştirak etti. Çalıştayın ilk gününe katılan  Avrupa LTER Başkanı Michael Mirtl ; Uluslararası Uzun Dönemli Ekolojik Araştırma Ağı’nın tanıtılması ve çalışmalarından söz ederken Türkiye Uzun Dönemli Ekolojik Araştırma Ağı’nın oluşturulması üzerine çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci günde, ODTÜ İnşaat Müh. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Akyürek ve öğrencileri tarafından yürütülen TÜBİTAK 115Y041 projesinin tanıtımı, projedeki istasyonların belirlenmesi, parametrelerin elde edilme yöntemleri, yüzeysel akışın belirlenmesi, model kalibrasyonu ve sonuçlarının değerlendirilmesi konuları ele alındı. İTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hafzullah Aksoy da davetli konuşmacı olarak Hidrolojik Modeller konulu bir sunum gerçekleştirdi.