ALTER Uluslararası hizmet alanı içindeki her proje için planlama, tasarım, teklif verme, tedarik, inşaat, kalite güvencesi, kuruluş işlemleri, işletme ve bakım hizmetlerini sağlar.

Firma ilk proje yönetim faaliyetlerine 1980 yılında Libya ve S. Arabistan barındırma ve hükümet binaları projeleriyle başlamıştır. Hizmetler proje sahipleriyle sözleşme müzakereleri sonucunda başlamıştır. Hizmetlerimiz proje uygulamam aşamasına kadar devam etmiştir.

Aşağıda belirtilen projeyle ilgili aktivitelerin yönetimi için proje sahipleri, yüklenici ve tedarikçi firmalara destek veririz:

  • Kavramsal planlama ve proje tanımlama aşaması – PROJE HAZIRLAMA
  • Zaman-maliyet-insan-kaynak lontrolu için zamanlama, denetleme, değerlendirme ve kontrol – PROJE UYGULAMA
  • Etkili, güvenli ve uygun maliyetli işletmeler – İŞLETME ve BAKIM