ALTER Uluslararası, FIDIC’e bağlı, Türkiye Mühendis, Müşavir ve Mimarları Odası Birliği üyesidir.

FIDIC tarafından ileri sürülen, bağımsız müşavirler ve danışmanlık firmalarıyla ilgili uluslararası kurallara ve standartlara tam anlamıyla uyar.

Türkiye de, FIDIC direktiflerinin uygulandığı Dünya Bankası, EIB ve KfW gibi uluslararası finansman kuruluşlar tarafından finanse edilen belediye altyapı yatırımları için birçok inşaat işlerinin idaresinde bulunulmuştur.

İnşaat Kontrolu Hizmetlerimiz:

 • İhale değerlendirmesinde yardım
 • İhale etme
 • Proje prosedürleri
 • İş çizelgeleri
 • Teslim çizelgeleri
 • Güvenlik çizelgeleri
 • Tedarik prosedürleri
 • Tasarımın gözden geçirilmesi
 • Saha da inşaat denetimi
 • Saha da kurulumun denetlenmesi
 • Üretici testleri sertifikaları
 • Çalışma sahasındaki işlerin test ve ölçümü
 • Süreç raporları
 • Ödeme belgeleri
 • Başlangıç çalışmaları
 • Kabul belgeleri
 • Çalışmaların denetimi
 • Proje devir teslim
 • Kesin proje değerlendirme raporu