Projenin gelişimi, planlama, mühendislik, yönetim ve finans hizmetlerinin bileşimiyle sağlanır.

Verilen Hizmetler:

 • İhtiyaç değerlendirmesi
 • Pazar analizi
 • Talep yönetimi
 • Kaynak analizi
 • Kavramsal planlama
 • Proje analizi
 • Proje tanımı
 • Risk analizi
 • Fizibilite çalışması
 • Proje finansı
 • Yasal ve kurumsal konularda öneriler