Proje Tanımı

Avrupa Birliği mali yardımlarının yönetimini sağlayan IPA Koordinasyon ve Uygulama Biriminin ihale ettiği projenin amacı, Akçaabat Belediyesinin su ve atıksu sorunlarına çözüm bulmaktır. İşin kapsamı içersinde mevcut içmesuyu ve atıksu sistemlerinin rehabilitasyonu, içmesuyu, atıksu, arıtma tesisleri ve deniz deşarjının uygulama müşavirliği bulunmaktadır. Ayrıca proje süresince Akçaabat Belediyesinin, İçmesuları Dairesi için kapasite geliştirme ve işletmenin arttırılması hizmetleri sunulacaktır.