Proje Tanımı

Aksu Irmağı üzerinde kurulan su çekiş yapıları Aksu Ovası sulama sistemine su taşıyan ana kanala su sağlamaktadır.
Ana kanal kötü kalite topraktan oluşan sert zemin üzerinde bulunmaktadır.
Açık kanal ile tünel alternatiflerinin karşılaştırılması çalışması yapıldı.
Açık kanallar ve dolgu tipi arklar arası ekonomik analizler yapıldı.

Proje Özellikleri
Ana Kanal Q=31 m3/s – 21.333 km

Proje İçeriği
Ana kanal üzerindeki dolgu tipi arklar (Nal Tipi Kesit D=4,30 m): 3 herbiri
Köprü (DYK L tipi =11,50 m. E=4 m) : 13 herbiri

Yükseltilmiş taşkın koruma kanalı (L= 11,50 m ): 9 herbiri
Arklar (L=50m – L=30m)