Proje Tanımı

ÇANKAYA
Çankaya-Beytepe Bölgesi alışveriş ve ticaret merkezleriyle çok hızlı gelişen bir bölgedir. Yakın yıllarda gelişme hızını karşılayamayan yetersiz planlamadan dolayı atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve planlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan iş, mevcut yerleşim alanının, yeni gelişen bölgeyle beraber planlanmasını, a sisteminin ve onun ana kanalizasyon hattına bağlantılarını içermektedir. Ayrıca şebekenin dijital topografic taban haritalarına transferini de içermektedir.

ALTINDAĞ
Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Altındağ yoğun bir nüfusa sahiptir. Altındağın dar, inişli çıkışlı sokaklarında tarihi binalar bulunmaktadır. Varolan atıksu ve yağmursuyu sistemi çalışmamaktadır. İşin kapsamı varolan şebekenin dijital-topografya taban haritalarına aktarımını, şebekenin yeniden gözden geçirilmesini ve mevcut toplama kanalizasyon ağının yenidenn tasarımını ve Ankara-BAKAY Ana Kanalizasyon Sistemine deşarjını içermektedir.

Proje Özellikleri

Çankaya
Proje Alanı : 2000 Ha
Nüfus : Mevcut Nüfus:70.000 / Dizayn:200.000
Ana hattın uzunluğu : 7.500 km (Ø 400 mm – Ø 1200mm) (atıksu)
Ana hattın uzunluğu : 7.500 km (Ø 600 mm – Ø 1400mm) (atıksu)

Altındağ
Proje Alanı : 80 Ha
Nüfus : Mevcut Nüfus:21.200 / Dizayn:30.000
Ana hattın uzunluğu : 7.0 km (DN300-800 mm)
Ana hattın uzunluğu : 3.0 km (DN 400-1600 mm)

Verilen Hizmetler:
Mevcut şebekenin değerlendirilmesi ve gelecek kanalizasyon sisteminin planlanması
Mevcut şebeke konvansiyonel yeryüzü güzergah araştırması kullanılarak haritalandırılması
Şebeke sayısallaştırılır ve havafotoğraflarından üretilen dijital baz haritalarına transfer edilmesi
Kasaba kalkınma planlarının incelenmesi ve Mevcut/gelecek yerleşimlerin belirlenmesi
2020’e kadar olan nfus byüme çalışmalarının yapılması
Gelecek su ihtiyacı ve atıksu miktarlarının tahmini
Su havzası ve akış alanları çalışması
Ayrı atıksu ve yağmursuyu a sistemlerinin analizi
Yamursuyu için potansiyel alı koyma havzası olan mevcut dolgu barajın yeniden gözden geçirilmesi
Uygulama projesi
Atıksu ve yağmursuyu drenajı toplama kanallarının tasarımı
İhale dökumanları
Metraj hazırlanması
1. aşama uygulama için ihale dokümanlarının hazırlanması