Proje Tanımı

Proje; yazları 2,5 milyon nüfusa ulaşan Bodrum ilçesinde yürütülecektir. İş kapsamında yapılacak işler;

• Bodrum İlçesi sınırları içindeki tüm içme suyu altyapısının etüt edilmesi,
• İçmesuyu altyapı şebekelerinin yerinde kazısız teknolojilerle tespit edilip, koordinatlı olarak kayıt altına alınması,
• Altyapı tespit çalışmaları ile toplanan bilgilerin Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) aktarılması,
• Bodrum yarımadası kapsamında Master Plan çalışmasının yapılması,
• Bodrum yarımadası kapsamında bugün ve 2060 yılına kadar farklı senaryoları içeren hidrolik modelin yapılması,
• Proje alanının ölçülebilir alt bölgelere ayrılmasının gerçekleştirilmesi,
• T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında su bütçesi çalışmasının detaylı olarak hazırlanması,
• Hidrolik modelleme sonucunda kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programının belirlenmesi,
• 300 km acil rehabilitasyon projesinin hazırlanması
• Ölçülebilir Alt Bölgelerden seçilmiş 5 adetinin “Ölçülebilir Alt Bölge” olarak uygulamasının gerçekleştirilerek oluşturulmasıyla kayıp, kaçak çalışmalarının yürütülmesi.