Proje Tanımı

 1. Su kaynak planlaması
  1. Yüzey suyu arıtma tesisi(187x 106 m3/yıl)
  2. Yer altı suyu(80×106 m3/yıl)
  3. Kaynak suyu(20 x106 m3/yıl)
 2. Su temin sisteminin uygulama projesi
  1. Mevcut ağ haritalaması
  2. Ağ modellemesi (Dinamik simülasyonlar için GIS’e uyum için AutoCAD ortamında KYPIPES/CYBERNET kullanılmıştır.)
 3. Bölgesel Ölçüm
  1. Mevcut SCADA sistemine bir bağlantıyı da kapsayacak şekilde bölgesel ölçüm sisteminin tasarımı
  2. Akış sayaç, müştemilat sistemi ve tesisat ağının ihalesi
  3. SCADA sistem uzantısı
 4. Faturalanmamış su miktarını azaltma
  1. Sayaç ekipmanı
  2. Basınç azaltma ölçütleri
  3. Sızıntı tespit ölçütleri
  4. Uygulamada öncelikli alanların seçimi
 5. Faturalandırılmamış su azaltılmasında müşavirlik
  1. Su ve basınç ekipmanlarının kurulumu için mal ve servislerin temini ihale dokümanları

Proje Özellikleri
Nüfus

Mevcut nüfus : 1.050.000
Tasarım nüfusu(N2020) : 2.300.000

Su Talebi
Mevcut Su Talebi : 5 m3/san
Tasarım Su Talebi : 11 m3/san

Temin ana boru hattı : Yaklaşık 50 km, Çaplar DN 300-1600 mm
Dağıtım Hattı : Yaklaşık 3200kms, Çaplar DN 100-1600 mm

Verilen Hizmetler:
Kaynak Değerlendirmesi
Planlama
Ağ analizi/ Ağ modelleme
Detaylı tasarım
Faturalandırılmamış su azaltma ölçütleri
Su ve basınç ekipmanlarının kurulumu için mal ve servislerin temini ihale dokümanlarının hazırlanması
SCADA sistemine veri akışına uygun akış ve basınç sayaç ekipmanı kurulumu için müşavirlik