Proje Tanımı

36 km il yolu için uygulama projeleri. Topografik etütler, zemin araştırma hizmetleri, yol ve yapısal tasarımlar, hidrolik etütler ve drenaj projeleri, Trafik uygulama projeleri ve altyapı deplase projeleri, metraj ve keşif hizmeti verilmiştir.