İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması, GIS kurulması, Şebekenin Basınç Zonlarına Ayrılması, Hidrolik Modelleme,  Ölçümlenebilir Alt Bölgelerin Oluşturulması için Yeni Şebeke Hatlarının Projelendirilmesi, Kayıp Kaçak Arama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mevcut Tesisleri Rehabilitasyonu, SCADA sistemi Tasarımı, Bilgi Yönetim Sistemi (MIS ) Kurulması ve Yapım İşleri için İhale Dokümanlarının Hazırlanması ,İçme suyu Şebekesi İnşaatları, Mevcut Tesislerin Rehabilitasyonu  ve SCADA sistemi kurulması işi İnşaat Kontrollüğü hizmetlerini kapsamaktadır.