Proje Tanımı

50 km il yolu için uygulama projeleri. Topografik etütler, zemin araştırma hizmetleri, yol ve yapısal tasarımlar, hidrolik etütler ve drenaj projeleri, 2 adet tünel, köprü, kavşak, trafik uygulama projeleri ve altyapı deplase projeleri, metraj ve keşif hizmeti verilmiştir.