Proje Tanımı

“Hatay-Amik-Afrin Sulaması 1. Ünite Takviye Tesisleri ve Regülâtör Proje Yapımı” işi Reyhanlı Barajının ana su kaynağı olan Afrin çayının akımlarının yetersiz olması nedeniyle Karasu çayından ve Asi nehrinden Reyhanlı Barajı rezervuarına su aktarılması için gerekli tesislerin projelendirilmesini amaçlamaktadır. Bu iş kapsamında uygulama projesi yapılacak olan tesisler:

  • Karasu Regülâtörü ve Karasu Derivasyon Kanalı
  • Asi Derivasyon Kanalı ve Boğaören Regülâtörü
  • Asi I ve Asi II Takviye Pompa İstasyonları
  • Davutlar Regülâtörü ve Derivasyon Kanalı
  • Reyhanlı sulaması S1 iletim kanalı
  • Orta Ceyhan-Menzelet Projesi kapsamındaki TK1 ana kanalının şebekesinin Karasu Derivasyonunu kesen kısımlardaki geçiş yapıları
  • Sanat yapıları projeleri
  • Pompa istasyonları ENH projeleri
  • Pompa istasyonları teknolojik yerleşim planı
  • Kamulaştırma planlarıdır.