Proje Tanımı

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile yürütülen İSMEP kapsamında IBRD finansmanıyla yürütülen projede, İstanbul ilinde yer alan 136 okul için 204 binada toplam 438.767 m2 inşaat alanı için mevcut güçlendirme projelerinin tetkik edilmesi, revize edilmesi veya yeniden yapılması ve ihale dosyalarının hazırlanması, ayrıca güçlendirme projeleri yapılan okullar içinden seçilen 55 okul için 76 binada 177.836 m2 inşaat alanı için inşaat kontrollüğü yapılması işlerini kapsamaktadır.