Proje Tanımı

Gürdük barajı Manisa İçme Suyu Master Plan Raporu kapsamında Manisa kentine İçmesuyu sağlamak üzere önerilmiş bir barajdır. Ancak planlama raporu hem içme suyu hem de sulama amaçlı olarak yapılmıştır. Gürdük Barajı Manisa ili Akhisar ilçesinin 22 km kuzeydoğusunda, Gediz nehrine kuzeyden katılan Kum çayının bir kolu olan Gürdük çayı üzerindedir. Talvegden 34,2 m yükseklikteki Gürdük barajı ile Akhisar ovasında brüt 1262 ha alan sulanacak, Manisa kentine 68,7 km uzunluğunda , 660 mm çapında çelik bir boru hattı ile yılda 6,13 hm3 içme suyu verilecektir. Baraj kil çekirdekli kum+çakıl dolgu olarak tasarlanmıştır.