Proje Tanımı

Binalar
10 katlı apartmanlarda toplam 480 daire
Sosyal tesisler
Kültür merkezi
Ticaret merkezi

Altyapı
Yollar ve park alanları
Peyzaj
Su temin şebekesi
Atıksu şebekesi
Yağmursuyu şebekesi
Güç dağıtımı
Cadde aydınlatması

Verilen Hizmetler:
Tasarım inceleme ve teknik hizmetler
Mimari, yapısal, elektrik ve altyapı tasarımları
Project yönetimi müşavirliği
Keşif
Yatırım planlaması
Nihai fizibilite raporunun hazırlanması