Proje Tanımı

78 km devlet karayolu
Köprüler
Menfezler
Diğer ilgili yapılar

Verilen Hizmetler:
Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

300 m genişliğinde dijital haritalama
Kuruluş araştırmaları, sondajlama ve jeoteknik rapor
Yolların, kavşakların ve ilgili yapıların tasarımı
Yağmursuyu ve drenaj işlerinin tasarımı
Metraj çalışmaları