Skip to Content

Blog Archives

İstanbul’da Seçilmiş Kamu Binalarının (Okullar ve Sağlık Tesisleri) Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İçin Müşavirlik Hizmetleri-Cb1.3/B

Proje Tanımı

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile yürütülen İSMEP kapsamında IBRD finansmanıyla yürütülen projede, İstanbul ilinde yer alan 136 okul için 204 binada toplam 438.767 m2 inşaat alanı için mevcut güçlendirme projelerinin tetkik edilmesi, revize edilmesi veya yeniden yapılması ve ihale dosyalarının hazırlanması, ayrıca güçlendirme projeleri yapılan okullar içinden seçilen 55 okul için 76 binada 177.836 m2 inşaat alanı için inşaat kontrollüğü yapılması işlerini kapsamaktadır.

DEVAMINI OKU

İstanbul’da Seçilmiş Kamu Binalarının (Okullar) Güçlendirilmesi İçin Proje Revizyonu ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri-Cb1.2/C

Proje Tanımı

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile yürütülen İSMEP kapsamında IBRD finansmanıyla yürütülen projede, İstanbul ilinde yer alan 136 okul için 204 binada toplam 438.767 m2 inşaat alanı için mevcut güçlendirme projelerinin tetkik edilmesi, revize edilmesi veya yeniden yapılması ve ihale dosyalarının hazırlanması, ayrıca güçlendirme projeleri yapılan okullar içinden seçilen 55 okul için 76 binada 177.836 m2 inşaat alanı için inşaat kontrollüğü yapılması işlerini kapsamaktadır.

DEVAMINI OKU

Pilot Belediyelerde Yıkım Azaltma için MEER – Mikrobölgeleme ve Hasar Görebilirlik Çalışmaları

Proje Tanımı

Rihter ölçeği ile 7,4 ölçülen 1999 Marmara Depremi yaşama ve gayri menkullere zarar verdi – 20,000 insan öldü ve yaklaşık 200,000 insan evsiz kaldı. Yaşayan çevre ve kültürel miras ciddi olarak hasar gördü. Bunun yanında yaşama ve gayri menkullere direk zararlar, stopaj gibi dolaylı etkiler, üretimdeki düşüş ve kurtarma maliyetleri Ülke ekonomisini olumsuz olarak etkiledi.

Dünya Bankası, Türk Hükümetinin isteğiyle, Marmara Depremi Acil Yapılandırma Projesi (MEER) olarak adlandırılan proje altındaki kredi ile rehabilitasyon çabalarını desteklemektedir.

Bu projenin ana hedefleri:

  • Çoklu-tehlike mikrobölgeleme ve hasar görebilirlik çalışmalarını gerçekleştirmek
  • Kentsel çoklu tehlike risk haritalarını oluşturmak
  • Kayıp ve tahripleri minimize etmek için felaket azaltma önlemlerini sunmak
  • Bina kod ve standartlarını yürürlüğe koymak
  • Veri formatlamayı standardize etmek ve GIS veritabanı oluşturmak
  • 6 pilot belediye ve diğer belediyeler için rehber olarak kullanılmak için uygun bir metodoloji oluşturma
DEVAMINI OKU