Skip to Content

Blog Archives

Sivas Su Temini ve Sağlık Projesi

Proje,üç ana alanı kapsamaktadır:

  • Su temin şebekesinin rehabilitasyonu (İş paketi 1) _ yaklaşık 700km (Q100mm – Q1200)
  • Atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin ayrılması ve yağmur suyu drenaj şebekesi oluşturulması (İş paketi 2)
  • Q = 345,000m3/g eş değer için Atıksu Arıtma Tesisi İnşası (İş paketi 3)

Proje kapsamında nihai projelerin ve  ihale dokümanlarının  hazırlanması, ve inşaat kontrollüğü hizmetleri verilmiştir.

 

DEVAMINI OKU

Eskişehir İçmesuyu Projesi – Gelir Getirmeyen Suyun Azaltılması ve İşletme Kapasitesinin Artırılması Projesi

İçmesuyu Şebekesinin Haritalanması, GIS kurulması, Şebekenin Basınç Zonlarına Ayrılması, Hidrolik Modelleme,  Ölçümlenebilir Alt Bölgelerin Oluşturulması için Yeni Şebeke Hatlarının Projelendirilmesi, Kayıp Kaçak Arama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mevcut Tesisleri Rehabilitasyonu, SCADA sistemi Tasarımı, Bilgi Yönetim Sistemi (MIS ) Kurulması ve Yapım İşleri için İhale Dokümanlarının Hazırlanması ,İçme suyu Şebekesi İnşaatları, Mevcut Tesislerin Rehabilitasyonu  ve SCADA sistemi kurulması işi İnşaat Kontrollüğü hizmetlerini kapsamaktadır.

DEVAMINI OKU

Erdemli Su ve Atıksu Projesi İçin Teknik Destek ve Müşavirlik Hizmetleri

Proje Tanımı

Avrupa Birliği mali yardımlarının yönetimini sağlayan IPA Koordinasyon ve Uygulama Biriminin ihale ettiği projenin amacı, Erdemli Belediyesinin su ve atıksu sorunlarına çözüm bulmaktır. İşin kapsamı içersinde mevcut içmesuyu sisteminin rehabilitasyonu, içmesuyu, atıksu, yağmursuyu ve deniz deşarjının uygulama müşavirliği bulunmaktadır. Ayrıca proje süresince Erdemli Belediyesinin, İçmesuları Dairesi için kapasite geliştirme ve işletmenin arttırılması hizmetleri sunulacaktır.

DEVAMINI OKU

Akçaabat Su ve Atıksu Projesi İçin Teknik Destek ve Müşavirlik Hizmetleri

Proje Tanımı

Avrupa Birliği mali yardımlarının yönetimini sağlayan IPA Koordinasyon ve Uygulama Biriminin ihale ettiği projenin amacı, Akçaabat Belediyesinin su ve atıksu sorunlarına çözüm bulmaktır. İşin kapsamı içersinde mevcut içmesuyu ve atıksu sistemlerinin rehabilitasyonu, içmesuyu, atıksu, arıtma tesisleri ve deniz deşarjının uygulama müşavirliği bulunmaktadır. Ayrıca proje süresince Akçaabat Belediyesinin, İçmesuları Dairesi için kapasite geliştirme ve işletmenin arttırılması hizmetleri sunulacaktır.

DEVAMINI OKU

Antalya Su ve Atıksu Projesi (ASAT2-C1-B) – İnşaat Denetimi için Danışmanlık Hizmetleri

Proje Tanımı

Sözleşme kapsamında su temin ve kanalizasyon şebeke olmak üzere 4 adet sözleşme yer almaktadır. Su Temin İşleri ASAT2-W1- Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Döşemealtı ilçe Belediyeleri ile Kızıllı, Kurşunlu, Topallı, Fettahlı Bölgeleri İçmesuyu Şebeke ve Evsel Bağlantılar İnşaatı İşi: ASAT2- W2 paketinin kapsamı “ASAT İçmesuyu Tesisleri Rehabilitasyon İşleri Kanalizasyon Şebekesi İşleri ASAT2-W3-Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez Bölgeleri Kanalizasyon Şebeke İnşaatı İşi ASAT2-W6- Kepez, Döşemealtı ve Konyaaltı Bölgelerinde Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör İnşaatı İşi

DEVAMINI OKU

İstanbul’da Seçilmiş Kamu Binalarının (Okullar ve Sağlık Tesisleri) Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İçin Müşavirlik Hizmetleri-Cb1.3/B

Proje Tanımı

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile yürütülen İSMEP kapsamında IBRD finansmanıyla yürütülen projede, İstanbul ilinde yer alan 136 okul için 204 binada toplam 438.767 m2 inşaat alanı için mevcut güçlendirme projelerinin tetkik edilmesi, revize edilmesi veya yeniden yapılması ve ihale dosyalarının hazırlanması, ayrıca güçlendirme projeleri yapılan okullar içinden seçilen 55 okul için 76 binada 177.836 m2 inşaat alanı için inşaat kontrollüğü yapılması işlerini kapsamaktadır.

DEVAMINI OKU

İstanbul’da Seçilmiş Kamu Binalarının (Okullar) Güçlendirilmesi İçin Proje Revizyonu ve İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri-Cb1.2/C

Proje Tanımı

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan finansman ile yürütülen İSMEP kapsamında IBRD finansmanıyla yürütülen projede, İstanbul ilinde yer alan 136 okul için 204 binada toplam 438.767 m2 inşaat alanı için mevcut güçlendirme projelerinin tetkik edilmesi, revize edilmesi veya yeniden yapılması ve ihale dosyalarının hazırlanması, ayrıca güçlendirme projeleri yapılan okullar içinden seçilen 55 okul için 76 binada 177.836 m2 inşaat alanı için inşaat kontrollüğü yapılması işlerini kapsamaktadır.

DEVAMINI OKU

Pilot Belediyelerde Yıkım Azaltma için MEER – Mikrobölgeleme ve Hasar Görebilirlik Çalışmaları

Proje Tanımı

Rihter ölçeği ile 7,4 ölçülen 1999 Marmara Depremi yaşama ve gayri menkullere zarar verdi – 20,000 insan öldü ve yaklaşık 200,000 insan evsiz kaldı. Yaşayan çevre ve kültürel miras ciddi olarak hasar gördü. Bunun yanında yaşama ve gayri menkullere direk zararlar, stopaj gibi dolaylı etkiler, üretimdeki düşüş ve kurtarma maliyetleri Ülke ekonomisini olumsuz olarak etkiledi.

Dünya Bankası, Türk Hükümetinin isteğiyle, Marmara Depremi Acil Yapılandırma Projesi (MEER) olarak adlandırılan proje altındaki kredi ile rehabilitasyon çabalarını desteklemektedir.

Bu projenin ana hedefleri:

  • Çoklu-tehlike mikrobölgeleme ve hasar görebilirlik çalışmalarını gerçekleştirmek
  • Kentsel çoklu tehlike risk haritalarını oluşturmak
  • Kayıp ve tahripleri minimize etmek için felaket azaltma önlemlerini sunmak
  • Bina kod ve standartlarını yürürlüğe koymak
  • Veri formatlamayı standardize etmek ve GIS veritabanı oluşturmak
  • 6 pilot belediye ve diğer belediyeler için rehber olarak kullanılmak için uygun bir metodoloji oluşturma
DEVAMINI OKU