Skip to Content

Blog Archives

Şanlıurfa – Edene Grubu Su Temin Projesi

Proje Tanımı

Bu proje Şanlıurfa’nın güneyi için bütünleştirilmiş bir kırsal kalkınma projesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Proje Harran Ovası ile Şanlıurfa ve Suriye sınırı arasında bulunan 290 köye hizmet veren 300.000 ha (60 km x 50 km)’lık bir alanı kapsamaktadır.

Proje Bileşenleri:
Atatürk Barajından Harran Ovası sulama ve direnaj şebakasine su taşıyan Şanlıurfa tünellerinden su çekilmesi
Tünel ağzından arıtma tesisine su taşınması için pompa istasyonu
Arıtma tesisi
İletim ana hattı
Su deposu
Dağıtım hattı

Proje Özellikleri
Köy sayısı : 290
Rezervuars : 2×3000 cum ve 2×1500 cum
İletim ana hattı : DN 125-900 mm, 712 km
Dağıtım hattı : DN 50-90 mm, 670 km

Verilen Hizmetler:
Kaynak Değerlendirmesi
2020 ve 2035 yılları için kaynak dağıtımı
Arazi çalışmaları ve jeoteknik çalışmalar
Uygulama projesi
Ağ analizi
Ağ modelleme
Boru malzemesi ve müştemilatların seçiminde teknik destek
Metraj ve ihale dökümanları

DEVAMINI OKU

Aksu Ovası 1. Etap 2. Bölüm Ana Sulama Kanalı

Proje Tanımı

Aksu Irmağı üzerinde kurulan su çekiş yapıları Aksu Ovası sulama sistemine su taşıyan ana kanala su sağlamaktadır.
Ana kanal kötü kalite topraktan oluşan sert zemin üzerinde bulunmaktadır.
Açık kanal ile tünel alternatiflerinin karşılaştırılması çalışması yapıldı.
Açık kanallar ve dolgu tipi arklar arası ekonomik analizler yapıldı.

Proje Özellikleri
Ana Kanal Q=31 m3/s – 21.333 km

Proje İçeriği
Ana kanal üzerindeki dolgu tipi arklar (Nal Tipi Kesit D=4,30 m): 3 herbiri
Köprü (DYK L tipi =11,50 m. E=4 m) : 13 herbiri

Yükseltilmiş taşkın koruma kanalı (L= 11,50 m ): 9 herbiri
Arklar (L=50m – L=30m)

DEVAMINI OKU

Iğdır Ovası 7. Etap ve Ek Alanlar Sulama ve Drenaj Sistemi

Proje Tanımı

Iğdır Ovası Türkiye ve Rusya arasında sınır oluşturan Aras Nehri boyunca yer alır. Ova Ağrı Dağı ile Aras Irmağı arasında geniş bir alanı kapsamaktadır(50,000 hektardan fazla). Toprak yapısı ve iklim tarım için oldukça elverişlidir.

Proje Batı Iğdır’da yaklaşık 8,400 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Su Aras Nehri’nden çekilerek sağlanmaktadır.(regülatör)

Proje Özellikleri
Sulama ve Drenaj Alanı: 8.402 hektar

Kanal Uzunlukları
Sulama Kanalları

Toplayıcılar: 30.727 m
İkinciller: 72.698 m
Üçüncüller: 179.646 m

Drenaj Kanalları
Toplayıcılar: 22.320 m
Toplam: 270.000 m

İşletme ve Bakım Uzunluğu : 104 m

Verilen Hizmetler:
Sulama ve Drenaj kanallarının ve İşletme ve Bakım yollarının uygulama projesi
Hidrolik yapıların uygulama projesi
Köprülerin uygulama projesi

DEVAMINI OKU