02 Gölsu İzmir İli Gölet Projeleri Planlama Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2014 - 2015

Gölsu İzmir ili projeleri 1.Kısım işi kapsamında 6 adet gölet planlama raporu ve 4 adet gölet projesi yapılmıştır. Proje kapsamında hepsi de İzmir ilinde bulunan içme suyu amaçlı Karaburun-Bozköy ve Dikili-Çandarlı göletleri ile sulama suyu amaçlı Torbalı-Çakırbeyli, Kemalpaşa-Vişneli göletlerinin planlama raporları ve projeleri, yine sulama suyu amaçlı Dikili-Gökçeağıl ve Kiraz-Çayağzı göletlerinin yalnızca planlama raporları hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları içinde sondaj, jeoteknik etüt, doğal yapı gereci etütleri ve laboratuvar analizleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma etüdü,arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü, çevresel etkileri belirleyen Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması ve ÇED belgelerinin alınması işleri gerçekleştirilmiştir.