02 Gölsu Uşak İli Gölet Projeleri Planlama Mühendislik Raporu

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2012 – 2014

Gölsu Uşak ili projeleri 2.Kısım işi kapsamında 7 adet gölet planlama raporu ve 6 adet gölet projesi yapılmıştır. Proje kapsamında hepsi de Uşak ilinde bulunan sanayi suyu amaçlı Merkez-İllez, Merkez-Koca, sulama suyu amaçlı Eşme-Ağabey, Eşme-Eşmeli, Sivaslı-Karaboyalık göletlerinin planlama raporları ve projeleri, yine sulama suyu amaçlı Banaz-Balcıdamı göletinin yalnızca planlama raporu hazırlanmıştır. Planlama çalışmaları içinde sondaj, Jeoteknik etüt, doğal yapı gereci etütleri ve laboratuvar analizleri, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma etüdü, arazi sınıflandırma ve drenaj etüdü, çevresel etkileri belirleyen Proje Tanıtım Dosyaları hazırlanması ve ÇED belgelerinin alınması işleri gerçekleştirilmiştir.