02 Gölsu Uşak ili Gölet Projeleri Planlama Raporu

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Baraj ve Gölet Planlaması
 • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü
 • Proje Süresi : 2012 – 2014

Proje kapsamında;

 • Uşak Central Selvioğlu Barajı ve Sulaması
 • Uşak Central Illez Barajı,
 • Uşak Central Kocadere Barajı
 • Uşak Sivaslı Karaboyalık Barajı ve Sulaması,
 • Uşak Eşme Ağabey Barajı ve Sulaması,
 • Uşak Eşme Eşmeli Barajı ve Sulaması planlama ve proje düzeyinde etüd edilmiştir.
 • Uşak Banaz Balcıdamı Barajı ve Sulaması Planlaması

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Su kaynakları yönetimi planlaması
 • Topografik ve jeoteknik araştırmalar
 • Arazi sınıflandırması, drenajı ve planlaması
 • Tarım ekonomisi ve kamulaştırma araştırması
 • İçme suyu talep analizi
 • Yasal su hakları araştırma ve analizleri
 • Çevresel sürdürülebilirlik için su ihtiyaç analizi
 • Çevresel değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • Mühendislik değerlendirmeleri, risk analizi, finansal analiz, fizibilite çalışması
 • Barajlar ve sulama sistemleri için planlama raporlarının hazırlanması
 • Barajlar, sulama sistemleri ve içme suyu şebekeleri için nihai tasarımların GID ortamında geliştirilmesi
 • Birim Fiyat Listeleri’nin hazırlanması
 • Proje Tanım Dosyası (PTD) ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu