Adana Kozan İmamoğlu Yedigöze Su Temin Hattı, Yedigöze Su Arıtma Tesisi, Kozan Su Şebekesi Projesi ve Pınargözü İletim Hattı Danışmanlık Hizmetleri

 • Finansman : Dünya Bankası, İlbank
 • Hizmet : Su Temin, Atıksu Arıtma
 • İşveren : Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Proje Süresi : 2021 - Devam ediyor

Projenin kapsamı; aşağıdaki belirtilen çevresel altyapı yatırımları için; tasarım incelemesi, ihale dokümanlarının hazırlanması, İhale Sürecinde Teknik Yardım sağlanması, inşaat ve rehabilitasyon işlerinin denetimine yönelik danışmanlık hizmetleridir:

 • İmamoğlu Yedigöze Su Temin Hattı

Proje, Ø63mm – Ø 1400mm düktil ve PE borular, yükseltilmiş rezervuarlar ve klasik rezervuar, küçük pompa istasyonları, ana tüneller dâhil olmak üzere her yerleşim yerine uzanan iletim hatlarını kapsamaktadır. Baraj rezervuarı ile arıtma tesisi arasındaki ana tünelleri hâlihazırda ASKİ tarafından ihale edilmiştir. İletim sisteminin kalan kısmı ASKİ tarafından kısa vadeli yatırımlar olarak planlanacak ve finanse edilecektir. Buna göre, Projenin önerilen kısmı 35,4 km Ø700 – Ø1400mm Düktil Boru Hatları ve yardımcı yapıları içermektedir.

 • Yedigöze Su Arıtma Tesisi Projesi

İçme suyu arıtma tesisi projesi 2050 yılı için tasarlanmıştır. Yedigöze baraj rezervuarındaki su kalitesi analiz sonuçlarına ve yönetmelik gerekliliklerine göre 115,776 m3/gün (1.340 l/s) kapasiteli konvansiyonel bir arıtma prosessi seçilmiş ve seçilen arıtma tesisinin üniteleri aşağıdaki gibidir:

 • Giriş Vanası ve Debimetre Odası
 • Giriş Kademeli Havalandırma Yapısı
 • Ön Klorlama/Potasyum permanganat bağlantı tankı
 • Hızlı/Yavaş Karıştırıcı ve Arındırıcı
 • Hızlı Kum Filtreleri
 • Klor Bağlantı Tankı
 • Kimyasalların Hazırlanması ve Dozajı
 • Klor Binası
 • Çamur İşleme
 • Diğer Binalar (İdari Bina, Trafo ve Jeneratör Binası vb.)
 • Kozan Su Şebeke Projesi ve Pınargözü İletim Hattı

Kozan Su Şebekesi Projesi: Önerilen proje kapsamında şebeke boruları dışında ev bağlantıları dâhil olmak üzere toplam uzunluğu 310,16 km olan su şebeke borularının yenilenmesi; 6 adet yeni servis deposu, 2 adet toplama tankı, 5 adet pompa istasyonu, 24,9 km iletim hattı (yerçekimi ve basınç) ve debimetre odaları, basınç düşürücü vana odaları, akış kontrol vanaları ve ev bağlantılarını içeren muhtelif şebeke yapıları yapılacaktır.

Pınargözü İletim Hattı: Proje kapsamında mevcut Ø250mm çelik ve asbestli boru, Ø300mm düktil boru ile değiştirilecektir. 28.12 km ve Ø300mm iletim hattının yardımcı yapılarla (29 adet yıkama ve 29 adet hava tahliye vana odası, 6 adet basınç düşürme tankı vb.) yapımı. Bu nedenle mevcut iletim hattının yenilenmesi ve İlçeye güvenli cazibeli su temini sağlanacaktır.