Afyon / İzmir Kavşağı – Sandıklı Karayolu Etüt ve Projeleri

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : İl Yolları ve Devlet Karayolları
  • İşveren : Karayolları Genel Müdürlüğü-TCK
  • Proje Süresi : 1996 - 2000

46 km devlet karayolu (12 km şehir içi)
1 adet köprülü kavşak
6 adet geçiş kavşağı
3 adet köprü
Demiryolu hattı üzerinde 1 adet köprü
Diğer ilgili yapılar

Verilen Hizmetler:
Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

Dijital yer araştırması ve güzergah haritalaması
Yol tasarımı ve trafik mühendisliği
Kavşak mühendisliği ve köprü tasarımı
Yağmursuyu ve drenaj işlerinin tasarımı
Metraj çalışmaları