Akçaabat Su ve Atıksu Projesi İçin Teknik Destek ve Müşavirlik Hizmetleri

 • Finansman : Avrupa Birliği- AB Hibe kredi
 • Hizmet : Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri
 • İşveren : TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Proje Süresi : 2012 - 2017

AB Yatırımları Daire Başkanlığı, Su temini ve atık su sisteminin iyileştirilmesi için Akçaabat Su ve Atıksu Projesi’nin, Proje, Teknik Destek ve Denetimini finanse etti. Bu Sözleşmenin ana amaçları aşağıdaki gibidir:

 • İdari, mali ve teknik kapasite geliştirme yoluyla Akçaabat Belediyesi'ne ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) Teknik Yardım sağlamak ve Belediye'nin verimli bir su ve atıksu dairesi (Su İşleri Dairesi) işletmesine yardımcı olmak
 • Atıksu arıtma tesisi proje raporu, proje ve tüm ihale dosyasının hazırlanması ve ihale aşamasında destek verilmesi,
 • İçme suyu temin sistemi inşaatı (Yapım Sözleşmesi), atıksu arıtma tesisi ilk etabı inşaatı ve atıksu şebeke sisteminin rehabilitasyonu (Yapım Sözleşmesi- 2) için kontrollük hizmetlerinin sağlanması.

WC1 - İçme suyu temin sistemi inşaatı

WC2 – Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı ve atık su şebeke sisteminin rehabilitasyonu

(WC2) No'lu sözleşme kapsamı, 65.000 pe kapasiteli yeni bir Atıksu Arıtma Tesisi'nin tasarımı ve 55.000 pe kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi'nin ilk faz inşaatı, 5 km kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi, 6 km kollektörün yenilenmesi hattı, mevcut bir pompa istasyonunun rehabilitasyonu, yeni bir ek pompa istasyonunun tasarımı ve inşaatıdır.

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Belediyenin Su Hizmetleri Dairesi (WUD) için kurumsal geliştirme/güçlendirme.
 • Planlanan projelerin uygulanmasını sağlamak için kapasite geliştirme.
 • İçme suyu temin bileşenlerinin (Yapım Sözleşmesi- I) yapımına ilişkin sözleşme yönetimi ve kontrollüğünün gerçekleştirilme
 • PRAG ve FIDIC Sözleşme Koşullarına dayalı olarak atıksu arıtma tesisinin uygulanması için tasarım raporu, çizimler ve tüm ihale dosyasının hazırlanması.
 • Tedarik ihale dosyası, ekipman temini için piyasa araştırmasının yapılması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi, ekipmanın ihale, sözleşme, başarılı teslimat ve kullanımında teknik yardım sağlanması.
 • Mevcut deniz deşarjının değerlendirilmesi ve DSO ile uyumlu olacak AAT için ilgili tasarımın seçilmesi.