Aksıfat Barajı Planlama Raporu Hazırlanması

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Barajlar ve Göletler
  • İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - DSİ
  • Proje Süresi : 2008 – 2009
İçmesuyu, sulama ve enerji amaçlı  işin kapsamında; 
- Baraj ve tesisleri: 
Baraj tipi: hardfill,
Temelden yüksekliği:83,50 m
Dolu savak tipi: serbest akışlı
Derivasyon tipi: 3,50m çaplı konduvi
Dipsavak tipi: DN 125 cm basınçlı boru  
- Sulama sahalarının etüdü ve tesisleri: 7488,60 ha(net) arazi için 34,8 hm³/yıl 
- İçmesuyu ihtiyaçları ve tesisleri: 6 Belde belediyesi için 8,33 hm³/yıl
- Enerji üretimi için HES ve tesisleri: 2,25 MW  kurulu güç ile 8.101 GWh/yıl
 Yapılabilirlikleri ve tüm Ana done raporları için gerekli etüt, araştırma ve incelemeler yapılarak  Planlama Raporu hazırlanmıştır.