Ankara – Çankaya ve Altındağ Kanalizasyon Projesi

 • Finansman : Özkaynak
 • Hizmet : Atıksu ve Yağmursuyu Şebekeleri
 • İşveren : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)
 • Proje Süresi : 2000 - 2001

 

ÇANKAYA

Çankaya-Beytepe Bölgesi alışveriş ve ticaret merkezleriyle çok hızlı gelişen bir bölgedir. Yakın yıllarda gelişme hızını karşılayamayan yetersiz planlamadan dolayı atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve planlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan iş, mevcut yerleşim alanının, yeni gelişen bölgeyle beraber planlanmasını, ağ sisteminin ve onun ana kanalizasyon hattına bağlantılarını içermektedir. Ayrıca şebekenin dijital topografik taban haritalarına transferini de içermektedir.

ALTINDAĞ

Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Altındağ yoğun bir nüfusa sahiptir. Altındağ'ın dar, inişli çıkışlı sokaklarında tarihi binalar bulunmaktadır. Var olan atıksu ve yağmursuyu sistemi çalışmamaktadır. İşin kapsamı var olan şebekenin dijital-topografya taban haritalarına aktarımını, şebekenin yeniden gözden geçirilmesini ve mevcut toplama kanalizasyon ağının yeniden tasarımını ve Ankara-BAKAY Ana Kanalizasyon Sistemine deşarjını içermektedir.

Proje Karakteristikleri

Çankaya
Proje Alanı: 2000 Ha

Nüfus: Mevcut Nüfus:70.000 / Dizayn:200.000

Ana hattın uzunluğu: 7.500 km (Ø 400 mm – Ø 1200mm) (atıksu)

Ana hattın uzunluğu: 7.500 km (Ø 600 mm – Ø 1400mm) (atıksu)

Altındağ

Proje Alanı: 80 Ha

Nüfus: Mevcut Nüfus:21.200 / Dizayn:30.000

Ana hattın uzunluğu: 7.0 km (DN300-800 mm)

Ana hattın uzunluğu: 3.0 km (DN 400-1600 mm)

ALTER tarafından sağlanan hizmetler;

 • Mevcut şebekenin değerlendirilmesi ve gelecek kanalizasyon sisteminin planlanması
 • Mevcut şebeke konvansiyonel yeryüzü güzergah araştırması kullanılarak haritalandırılması
 • Şebeke sayısallaştırılması ve hava fotoğraflarından üretilen dijital baz haritalarına transfer edilmesi
 • Kasaba kalkınma planlarının incelenmesi ve mevcut/gelecek yerleşimlerin belirlenmesi
 • 2020’e kadar olan nüfus büyüme çalışmalarının yapılması
 • Gelecek su ihtiyacı ve atıksu miktarlarının tahmini
 • Su havzası ve akış alanları çalışması
 • Ayrı atıksu ve yağmursuyu ağ sistemlerinin analizi
 • Yağmursuyu için potansiyel alı koyma havzası olan mevcut dolgu barajın yeniden gözden geçirilmesi
 • Uygulama projesi
 • Atıksu ve yağmursuyu drenajı toplama kanallarının tasarımı
 • İhale dokümanları
 • Metraj hazırlanması
 • 1. aşama uygulama için ihale dokümanlarının hazırlanması