Ankara – Çankaya ve Altındağ Kanalizasyon Projesi

  • Finansman : Öz kaynak
  • Hizmet : Atıksu ve Yağmursuyu Şebekeleri
  • İşveren : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü- ASKİ
  • Proje Süresi : 2000 - 2001

ÇANKAYA
Çankaya-Beytepe Bölgesi alışveriş ve ticaret merkezleriyle çok hızlı gelişen bir bölgedir. Yakın yıllarda gelişme hızını karşılayamayan yetersiz planlamadan dolayı atıksu ve yağmursuyu sistemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve planlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan iş, mevcut yerleşim alanının, yeni gelişen bölgeyle beraber planlanmasını, ağ sisteminin ve onun ana kanalizasyon hattına bağlantılarını içermektedir. Ayrıca şebekenin dijital topografik taban haritalarına transferini de içermektedir.

ALTINDAĞ
Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Altındağ yoğun bir nüfusa sahiptir. Altındağ'ın dar, inişli çıkışlı sokaklarında tarihi binalar bulunmaktadır. Varolan atıksu ve yağmursuyu sistemi çalışmamaktadır. İşin kapsamı varolan şebekenin dijital-topografya taban haritalarına aktarımını, şebekenin yeniden gözden geçirilmesini ve mevcut toplama kanalizasyon ağının yeniden tasarımını ve Ankara-BAKAY Ana Kanalizasyon Sistemine deşarjını içermektedir.

Proje Özellikleri

Çankaya
Proje Alanı : 2000 Ha
Nüfus : Mevcut Nüfus:70.000 / Dizayn:200.000
Ana hattın uzunluğu : 7.500 km (Ø 400 mm – Ø 1200mm) (atıksu)
Ana hattın uzunluğu : 7.500 km (Ø 600 mm – Ø 1400mm) (atıksu)

Altındağ
Proje Alanı : 80 Ha
Nüfus : Mevcut Nüfus:21.200 / Dizayn:30.000
Ana hattın uzunluğu : 7.0 km (DN300-800 mm)
Ana hattın uzunluğu : 3.0 km (DN 400-1600 mm)

Verilen Hizmetler:
Mevcut şebekenin değerlendirilmesi ve gelecek kanalizasyon sisteminin planlanması
Mevcut şebeke konvansiyonel yeryüzü güzergah araştırması kullanılarak haritalandırılması
Şebeke sayısallaştırılması ve havafotoğraflarından üretilen dijital baz haritalarına transfer edilmesi
Kasaba kalkınma planlarının incelenmesi ve mevcut/gelecek yerleşimlerin belirlenmesi
2020’e kadar olan nüfus büyüme çalışmalarının yapılması
Gelecek su ihtiyacı ve atıksu miktarlarının tahmini
Su havzası ve akış alanları çalışması
Ayrı atıksu ve yağmursuyu ağ sistemlerinin analizi
Yamursuyu için potansiyel alı koyma havzası olan mevcut dolgu barajın yeniden gözden geçirilmesi
Uygulama projesi
Atıksu ve yağmursuyu drenajı toplama kanallarının tasarımı
İhale dökumanları
Metraj hazırlanması
1. aşama uygulama için ihale dokümanlarının hazırlanması